Kontaktinformasjon

Rindal sokn

Adresse: Rindalsvegen 2A, 6657 Rindal - se kart
Postadresse: Postboks 111, 6659 Rindal
Telefon: 475 19 111
Epost: post@rindal.kirken.no

Åpningstid: Tirsdag og fredag 10 - 14

Bankkonto: 4111.43.35817

Stangvik og Surnadal kyrkjelege fellesråd

Adresse: Bårdshaugvegen 21, 6650 Surnadal - se kart
Postadresse: Postboks 19, 6656 Surnadal
Telefon: 71657060 
Epost: post@surnadal.kyrkja.no

Åpningstid: Mandag - Torsdag 10 - 14

Bankkonto: 40140.55.87256

Diakon

Aud Brynhild Indset

71 65 70 60

901 09 322

Send e-post

Diakon

Gro Hauge Venås

71657060

97161071

Send e-post

Kantor i Rindal

Bjørn Vevang

71657060

90960489

Send e-post

Kantor i Surnadal

Oddveig Helset Halle

975 94 512

Send e-post

Kirketjener i Rindal

Lars Stokke

92685399

Kirkevaktmester

Oddvar Melkild Væge

996 03 659

Send e-post

Klokkar

Sverre Hatle

482 48 913

Send e-post

Klokkar

Mali Hildrun Gravvold Settem

482 05 194

Send e-post

Konstituert kirkeverge

Lene Wilhelmsen

71 65 70 60

404 92 229

Send e-post

Kyrkjetenar

Frank Spoon Botten

47354289

Send e-post

Kyrkjetenar

Arnt Erik Otnes

416 61 507

Send e-post

Organist

Ronny Kjøsen

97021780

Send e-post

Prest

Hans Arne Akerø

Send e-post

Prest

Torbjørn Brøske

71657060

476 28 434

Send e-post

Prest i Surnadal og prost i Indre Nordmøre prosti

Vidar Wilhelmsen Rygh

917 63 663

Send e-post

Prost i Orkland

Dagfinn Thomassen

915 12 075

Send e-post

Renholder/kirketjener

Marit Jonli Glærum

976 20 042

Send e-post

Sekretær

Jenny Marie Settemsdal

475 19 111

Send e-post

Sokneprest i Rindal

Lene Gåsvatn

475 19 100

470 53 444

Send e-post

Soknerådsleder

Rannveig Brøske

47625054

Send e-post

Trosopplæringsleder

Elsa Oddrun Jensvold

995 18 162

Send e-post