Kyrkjebladet


Kyrkjeblad for Indre Nordmøre kjem med 6 nummer i året. 

Bladet vert sendt til alle husstandar i Halsa, Rindal, Stangvik, Surnadal, Sunndal, Tingvoll og Øre.
Dei som ikkje får bladet i postkassa, kan be om å få det tilsendt. Dette gjeld personar som bur på institusjon og dei som ikkje bur på Indre Nordmøre. Send ein e-post til post@vullumdesign.no

Bladet ligg her som .pdf-fil. Hvis du ikkje har Adobe Reader installert på din maskin, kan du få dette gratis ved å klikke her.

Tilbake