Kyrkjegardsutviding i Åsskard


 

Kyrkjagardsutvidinga i Åsskard er godt i gang. 

Les kva tk.no skriv om saka her:


https://www.tk.no/utvider-gravstedet-et-kjempeprosjekt/s/5-51-1206620?fbclid=IwAR2867zzaqTqz7HYunlTnUc4C_pdjwMKyJrfrmwGF5WkRfjLSibMUCdpnNY

 

 

 

Tilbake