PREST- OG ORGANISTSITUASJONEN I STANGVIK GAMLE PRESTEGJELD


Inneverande år har det vore vikarar i både  prest - og organist - stillingane i Stangvik prestegjeld. Sokneprest Kristin Strand har permisjon i 1 år, fram til 1. januar 2023. Cathrine Grutle vikarierte som prest fram til sommaren, og no er Torbjørn Brøske prestevikar i Stangvik, Todalen og Åsskard fram til 6. november.

Organist Ronny Kjøsen er også i permisjon, i eitt år, og Bernt G Bøe er engasjert som organist i Stangvik, Todalen og Åsskard fram til 1. januar 2023. 

 

Stangvik sokneråd

Tilbake