2. gangs utlysning, kirkevergestilling i Rindal


 

Rindal sokn har ledig 50 % fast stilling som kirkeverge/daglig leder fra 1. september.

Rindal kommune ligger i Trøndelag fylke, ca 1,5 time fra Trondheim. Bygda ligger ved foten av Trollheimen og har fine muligheter til et aktivt friluftsliv. I kommunen bor det omkring 2 000 innbyggere.

Kirkevergen er daglig leder i kirkelig fellesråd. Fellesrådet er kirkens valgte organ på kommunenivå.

Den norske kirke i Rindal har kontor i sentrum av kommunen.

Staben består foruten kirkevergen av sokneprest, kantor og organist, trosopplærer, kontorsekretær og kirketjenere/kirkegårdsarbeider/ renholdsarbeider.

Soknet har 2 kirker og 2 kirkegårder, samt et menighetshus.

Ansvarsområde og arbeidsoppgaver:

Kirkevergen er daglig leder for virksomheten til fellesrådet. Dette innebærer bl.a.:

 • Personalledelse og arbeidsgiveransvar for ansatte.
 • Ansvar for økonomi, regnskap og budsjett.
 • Planlegging og tilrettelegging av kirkelig virksomhet.
 • Sekretær og saksbehandler for soknerådet og ha ansvar for oppfølging av vedtak.
 • Ansvar for drift og vedlikehold av kirker og kirkegårder.
 • Leder av gravferdsforvaltningen i kommunen.
 • Rapportering til det offentlige.
 • Opprettholde kontakt med kommunen og elles være en synlig representant utad.
 • Bidra til å realisere kirkens visjon om å være levende, nær og tilgjengelig i lokalsamfunnet.

 

Ønskelige kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på universitets-/høgskolenivå innen ledelse, administrasjon, økonomi eller offentlig forvaltning.
 • Gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig.
 • Kunnskap om kirkelig organisering og offentlig forvaltning.
 • Kunnskap om forvaltning av kirkebygg, herunder vedlikehold av verneverdige bygg.

Søkere med annen bakgrunn kan også være aktuelle, opplæring vil bli gitt.

Du må være medlem av Den norske kirke.

Du må ha førerkort klasse B og disponere egen bil.

 

Personlige egenskaper
Som kirkeverge må du ha gode lederegenskaper og være flink til å organisere og administrere.

Det er også viktig å være løsningsorientert i en hverdag der du møter utfordringer av ulik art.

Du er tillitvekkende, god i møte med folk og en relasjonsbygger.

Du er fleksibel og allsidig.
Erfaring fra kirkelig arbeid er en fordel, men ikke et krav.

Vi tilbyr:

En spennende og meningsfylt stilling med konkurransedyktige betingelser i en kompetent organisasjon.
Pensjonsordning i KLP.

Har du spørsmål om stillingen?
Ring soknerådsleder Arnhild Foseide Fagerholt på mobilnummer 481 59 206

Søknad med CV sendes: post@rindal.kirken.no
Søknadsfrist 11.august.

 

 

Tilbake