Takk til gode hjelparar!


 

For andre året på rad bidreg SpareBank 1 Nordmøre med lønsmidlar til Stangvik og Surnadal kyrkjelege felleråd, så vi kan tilby ungdomar sommarjobb ute på kyrkjegardane.  

I år har tre ungdomar født i 2005 fått tilbod om sommarjobb i to veker kvar.
I tillegg har kyrkja tilsett Olav Lindvåg, som skal vere med oss i seks veker og skal fungere som arbeidsleiar for dei andre tre.

Kyrkjegardane vert haldne i god stand, samstundes som ungdomane skaffar seg nyttig arbeidserfaring.

Kyrkja i Surnadal vil rette ein stor takk til SpareBank 1 Nordmøre og til ungdomane som valde å jobbe hos oss i sommar!

Framsidefoto, fra venstre: Oddvar Melkild Væge (repr.kyrkja), Olav Lindvåg, Ørjan Sæther Gravvold, Eirik Magne Hamnes, Mikolaj Karol Kahs, Liv Dalsegg (repr.banken

Tilbake