Ledig vikarstilling i Rindal


 

Ledig vikariat 50% stilling som kirketjener/ kirkegårdsarbeider/kirkevaktmester med varighet i  12 mnd.

Tiltredelse snarest.

Hovedarbeidssted er Rindal kirke og Øvre Rindal kapell

Hovedoppgaver:

Ansvar for graving ved begravelser.

Føre tilsyn med kirker og kirkegårder.
Teknisk styring av varme, lyd og lys.
Utføre noe renhold og enkelt vedlikehold på våre bygg.
Vedlikehold på kirkegårder, gressklipping, snøbrøyting m.m.
Legge til rette og være ansvarlig for sikkerhet ved gudstjenester, kirkelige handlinger, konserter og andre arrangementer i kirkene.

Vi ønsker oss en person med :
- God allmennutdanning.                                                                                                                                                                            - Førerkort klasse BE
-  Maskinførerbevis.
- Personlig egnethet og gode samarbeidsevner.
- Evne til arbeide selvstendig,og effektivt. 
- Datakunnskap.

Vi kan tilby:
-Fleksibel arbeidstid.
-Varierte arbeidsoppgaver.
-Lønns- og arbeidsvilkår  etter gjeldende avtaleverk og tilsetting i samsvar med kvalifikasjonskrav.                                                                  -Pensjon i KLP

Søkere som er kvalifisert vil bli innkalt til intervju.
Disposisjon av egen bil er nødvendig.
Krav om medlemskap i Den norske kirke.

For nærmere opplysninger, ta kontakt med konstituert kirkeverge Lene Wilhelmsen  

på tlf. 456 42 202

 
Søknad med kopier av vitnemål og attester sendes

Rindal sokn v/ kirkevegen
Postboks 111
6659 Rindal

Eller på e-post: post@rindal.kirken.no

Søknadsfrist 6. juli 2022

Tilbake