Kyrkjelege handlingar

Konfirmant 2018?

Påmelding til konfirmasjon våren 2018    Les mer...

Melding til dåp

Melding om dåp skal skje til kyrkjekontoret for soknet der barnet er busett, m....   Les mer...

Vigsel

Tinging av vigsel.    Les mer...

Gravferd

Her finn du  informasjon som kan væra nyttig ved dødsfall og gravferd.    Les mer...

Kirkegårdene

 Kyrkja forvaltar gravplassane på vegne av alle innbyggjarane i kommunen. Her f...   Les mer...