Fleirkulturell kvinnegruppe våren 2022


 

MED BIBEL OG BØN

Onsdag 9. februar                                                                                                                       
Onsdag 9. mars                                                                                                                                                    Onsdag 6. april                                                                                                                                              Onsdag 4. mai                                                                                                                                        
Onsdag 1. juni           

                                                                                                                                                                        Samlingane er på kyrkjelydshuset på Skei (Bårdshaugvegen 21) onsdagar kl. 15-17.                             For meir informasjon ring kyrkjekontoret på tlf. 71 65 70 60.
eller diakon Aud Brynhild Indset på tlf. 90 10 93 22.                                                                                                                       Sjå elles på heimesida
www.surnadal.kyrkja.no.

Arrangør: Kyrkja i Surnadal                                                                                               

Tilbake