30.09.2020: 1 Kong 17,17-24

17 Etter at dette hendte, ble sønnen til kvinnen som eide huset, syk. Og sykdommen tok så hardt på at det til sist ikke var livspust i ham. ...


Kilde: www.bibel.no