Rindal og Surnadal kyrkjelege fellesråd > Påmeldinger > Konfirmantpåmelding

Konfirmantpåmelding

Alle dere som er født i 2006 skal nå ha fått tilsendt en brosjyre fra Den Norske Kirke. 
Her ligger også pdf-utgavene av brosjyren på nynorsk og bokmål.
Se gjerne innom nettstedet www.konfirmant.no

Vi ønsker deg hjertelig velkommen som konfirmant i kirka di!  

Trykk på bildet av kirka du sokner til for påmelding til konfirmasjon.
Du trenger følgende informasjon før du går i gang:
1) Informasjon om konfirmant
2) Informasjon om foresatt 1
3) Informasjon om foresatt 2, dersom aktuelt.

 

 

 TRYKK PÅ BILDET AV
KIRKA DU HØRER TIL
OG VIL KONFIRMERES
I FOR Å FÅ OPP
PÅMELDINGSSKJEMAET

       
  Rindal kirke Mo kyrkje Ranes kyrkje 
       
Åsskard kyrkje Todalen kyrkje Stangvik kyrkje  Øye kyrkje