Dato for høstens samlinger, Fleirkulturell kvinnegruppe
Dato for høstens samlinger, Fleirkulturell kvinnegruppe
Dato for høstens samlinger, Fleirkulturell kvinnegruppe

Ons. 09.09

Bibel og bønn

Ons. 23.09

Mat og prat

Ons. 07.10

Bibel og bønn

Ons. 21.10

Mat og prat

Ons. 04.11

Bibel og bønn

Ons. 18.11

Mat og prat

Ons. 02.12

Bibel og bønn

Samlingene er på kyrkjelydshuset på Skei (Bårdshaugvn. 21) på onsdager kl. 15-17.                                                                                               
For mer informasjon ring kirkekontoret tlf. 71 65 70 60 eller diakon Aud Brynhild Indset tlf. 90 10 93 22. izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort