Alle vårens konfirmasjoner i Surnadal og Rindal utsettes til høsten!
Alle vårens konfirmasjoner i Surnadal og Rindal utsettes til høsten!
Alle vårens konfirmasjoner i Surnadal og Rindal utsettes til høsten!

Kirken nasjonalt ber om at samtlige konfirmasjoner som skulle vært til våren utsettes til etter sommerferien.

Nye datoer for konfirmasjonene i Surnadal og Rindal og øvrig informasjon vil komme så snart vi vet hva vi kan forholde oss til.