Koronadugnad
Koronadugnad
Koronadugnad

Kirken er med på hele Norges dugnad for å begrense koronasmitte.
Alle Gudstjenester og alle organisert aktivitet avlyses


Koronavirus – tiltak i kirken

13.3.2020
Kirken er med på hele Norges dugnad for å begrense koronasmitte.
Det er pr. dags dato (13.03.20) ingen i kommunene våre som har testet positivt på covid-19 (koronaviruset).
De tiltakene vi gjør er forebyggende, og formålet er å hindre at mennesker blir smittet av viruset.

Dette medfører at alle gudstjeneste , alle arrangementer og all annen organisert aktivitet i kirkene og på menighetshus/kyrkjelydshus, avlyses.
Kirkekontoret holder stengt.

Men vi er tilgjengelig på telefon om du trenger kontakt.
Kirkekontoret:71657060 ,
Kirkeverge 91165552
Prost 91763663 .

- Det er kun strengt nødvendige aktiviteter som kan gjennomføres slik situasjonen er nå.
Det kan gis adgang til å avholde begravelser og andre kirkelige handlinger i samråd med lokale helsemyndigheter og de involverte.

Tiltakene gjelder i første omgang fra og med 12. mars kl. 18.00 til og med 13.april.

Ved de arrangementene som blir gjennomført oppfordres
-alle med luftsveiplager om å holde seg hjemme,
-Alle i risikogruppene må vurdere om de skal delta f.eks. i en begravelse
,selv om det er i nærmeste familie.
-Tenk alternativt!
Det er og mulig å delta bare ute på kirkegården, her er smittefaren mindre.
Det er og mulig å ha en kremasjon nå og ta sermonien med nedsetting av urne når denne unntakssituasjonen er over..
Bruk Vipps eller nettbank tli minnegaver
Kondolanseprotokoll føres av begravelsesbyrå.

.- Som kirke er vi opptatt av at kirken skal være tilstede for den som har behov for oss i denne tiden- for alle som trenger noen å snakke med eller be og oppleve et fellesskap sammen med,derfor gis det nå et tilbud via telefon,radio, nett og facebook.
Vi oppfordres til å følge kirken på sosiale medier og digitalt på www.kirken.no,

Alle kan bidra med å etterkommer de råd Folkehelseinstituttet og kommuneoverlegen gir.
Disse rådene er:
1. Vask hendene ofte!
Det vil stå Antibac lett tilgjengelig i alle våre kirker, og alle våre besøkende oppfordres til å benytte Antibac etter håndvask, og ellers ved behov.
2. Hoste/nyse:
Bruk lommetørklær, evt. albuekroken, ved hosting/nysing.
3. Unngå klemmer og håndhilsing.
4. Unngå større forsamlinger av mennesker.
5, Hold avstand


Kirkevergen