Bli med på søndagsskule!
Bli med på søndagsskule!
Bli med på søndagsskule!

Velkommen til «søndagskole på lørdag» !!!

Vi samles annenhver lørdag kl. 11 – 12 på Kyrkjelydshuset.

Datoer i vår (2020):

18.01,  8.02,  22.02,  7.03,  21.03,  4.04,  18.04,  9.05

Bibelfortelling, sang, lek og aktiviteter.

 «Sprell levende» - Nedre Surnadal søndagsskole (94247572)