Festeavgiftsfaktura 2019
Festeavgiftsfaktura 2019
Festeavgiftsfaktura 2019

Feil i fakturatekst

I disse tider har faktura for innkreving av festeavgift blitt sendt ut for kirkegårdene i Rindal og Surnadal. Nytt av året er at den blir krevd inn for 5 år av gangen, mot 10 år tidligere. På fakturaen har det sneket seg inn en feil. Under kolonnen "Beskrivelse" står det "Feste av 1(eller flere) grav(er) i 5 år (gravnr) i 10 år." I 10 år stemmer selvfølgelig ikke. Se bildet.

Hva det betales for er også spesifisert i informasjonsarket som følger med. Det finner du her: http://rindal.kirken.no/Portals/310/Dokumenter/Info%20og%20svarslipp%202019.pdf?ver=2019-10-29-094731-910

Vi beklager.