Bli med på søndagsskule!
Bli med på søndagsskule!
Bli med på søndagsskule!

Vi samles disse lørdager kl. 11 – 12 på Kyrkjelydshuset.

Datoer i høst (2019):

7/9,  21/9,  12/10,  26/10,  9/11,  23/11, 7/12 og 26/12 (julefest på Eidet bedehus)

Bibelfortelling, sang, lek og aktiviteter.

Alle barn er velkomne!

«Sprell levende» - Nedre Surnadal søndagsskole

Mobil: 94247572