Bygge dagen
Bygge dagen
Bygge dagen

I etterkant av folkemøte om Etiopia som gikk av stabelen i Stangvik 2.september, har Eldrid Dyrset sendt oss et dikt som passer godt til kveldens tema.

BYGGE DAGEN
Morgen med
kald, svart ovn

Tenne opp med ved
og føle på at
varmen brer seg
i rommet

Samtidig med
kvinnen som må gå-
eller sender
sine barn
Så de kan finne ved
til et bål
hun skal tilberede
måltid på