Tusen takk!
Tusen takk!
Tusen takk!

Vi vil rette ein stor takk til alle dykk, som har levert brukte klede på kyrkjelydshuset.                            
Mange har allereie fått ein del av kleda, og vi har nok til å kunne gje til fleire som måtte trengje det.
Tusen takk!                                                                                                         

Helsing Aud Brynhild diakon