Babysong hausten 2019
Babysong hausten 2019
Babysong hausten 2019

                                                       På babysong har vi først eit musikalsk program på omkring ein halv time, der vi har kjende og nye barnesongar, regler og rørlse med ulike instrument og effektar. Samspelet mellom foreldre og barn er viktig, og her syng vi med den stemma vi har. Hugs at DI stemme er det vakraste barnet ditt veit! Etter programmet let vi Mamma/Pappa-praten gå medan vi kosar oss i lag med lunch.

Du kan også få kjøpt babysong-cd til halv pris.

Denne hausten samlast vi desse torsdagane, kl. 10.30-12.30:

19.september– 3.oktober - 17.oktober– 31.oktober – 14.november – 28.november – 12.desember

Lunch kostar  30 kr pr. gong. Vi har vipps.

Send ei melding med barnet sitt namn til tlf.: 99518162 om

du kjem, så har vi ein oversikt over kor mykje mat vi skal lage.

 

 

         Hjarteleg velkommen!

                Helsing Elsa, Gro og Oddveig