Alle barn er velkomne til søndagsskole!
Alle barn er velkomne til søndagsskole!

Vi samles annenhver lørdag kl. 11 – 12 på Kyrkjelydshuset.

Datoer i høst (2018):

22/9,  13/10,  27/10,  10/11,  24/11,  8/12

Bibelfortelling, sang, lek og aktiviteter.

Hilsen  «Sprell levende» - Nedre Surnadal søndagsskole (94247572)