Damekoret Credo
Damekoret Credo

Damekoret Credo startar no på nytt semester og vil gjerne ha fleire med!

Damekoret Credo  starta opp hausten 2015 og  startar no på nytt semester .
Koret øver kvar tysdag på kyrkjelydshuset på Skei frå kl.19.00 -20.30 .

Kantor  i Surnadal ; Oddveig Helset Halle , er dirigent og leiar for koret og ynskjer nye medlemmar velkomne i koret !!
Ho understrekar at det ikkje er slik at koret syng kvar søndag i kyrkja på gudsteneste , slik mange kanskje trur sidan det er eit kyrkjekor 😊. 
Koret syng på salmekveldar/konsertar i kyrkjene i kommunen vår og  vi har som mål å synge ved ei gudsteneste  haust/vår.
Har du lyst til å vere med i koret ,så er du velkomen! 

Ta gjerne kontakt på mob.97594512 / oddveig Helset Halle  for spørsmål.