3.desember
3.desember
3.desember

Advent er ventetid.

Ta deg tid til å se ekstra godt til de rundt deg og ta deg av de som trenger å bli sett.