Lysmesser og advent
Lysmesser og advent

Lysmessa hører adventstida til. Og mange konfirmantar deltek i slike gudstenester dei komande dagane.

Søndag ettermiddag kl. 16 er prost Leif Endre Grutle saman med konfirmantane i Todalen. Same kveld kl. 19.30 kjem tidlegare prost Birger Foseide til Åsskard. Han får assistanse av Emilie, Thea, Una og Noa.
Stangvik har lysmesse onsdag 6. desember kl. 18. Her er det Vidar Wilhelmsen Rygh som gjer presteteneste.
På desse gudstenestene er også mange 5-klassingar heidersgjester. Dei får overrekt kvar sin bibel i gåve frå kyrkja si.

Øvrige lysmesser:
Ranes torsdag 7.desember kl. 19.30, Rindal søndag 10.desember kl. 19.30 og Mo torsdag 14.desember kl. 19.30

Under mottoet «Tenn lys» er lesing av bibelens adventslovnader og bruk av den symbolrike 7-arma lysestaken sentrale ledd i lysmessene.

Øvrig finn ein i gudstenestelistene