Bibelutdeling i Øye og Ranes
Bibelutdeling i Øye og Ranes

Til alle 5. klassingar!

INVITASJON TIL 5. KLASSINGANE I ØYE OG RANES SOKN

Kjære 5.klassing!

Vi vil med dette ynskje deg og din familie velkomne til gudsteneste i Øye kyrkje søndag 22. oktober kl.11.00 eller i Ranes kyrkje 29. oktober kl. 11.00. Der vil du få ein Bibel som gåve frå kyrkjelyden. Denne Bibelen vil du få bruk for både på skulen og seinare i konfirmantførebuinga.

Ver venleg å gje beskjed til kyrkjekontoret om du ikkje kan møte.
Tlf. 71 65 70 60 (måndag – torsdag kl. 10.00-14.00).

 

Velkomne til Øye kyrkje 22.okt. kl.11.00 eller Ranes kyrkje 29. okt. kl.11.00.

 

Helsing Øye og Ranes kyrkjelyd

ved sokneprest Vidar Wilhelmsen Rygh