Gaver til kirken
Gaver til kirken

  Pengene på de offentlige budsjetter strekker ikke til til alt vi skulle ønke å gjøre . Mange gir uttrykk for at de ønsker å bidra.   Hva vi kan bidra med er litt ulikt, noen har tid og energi andre har kanskje noen kroner. Ta gjerne kontakt med kirkekontoret om du  vil være med på laget.

 

Ønsker du å gi en gave  til kirken eller kirkegården din eller til  en aktivitet innen diakoni eller trosopplæring? Gaver til kirken  er fradaragsberettiget på skatten. Fradragsprosenten er 25% på gaver mellom 500- 25 000 kroner. Forutsetningne er at det leveres inn en beretning med fødselsnummer. Desember er og gavemåneden på nett Nå er muligheten for å gi via SMS kommet til oss også. Beløpet du gir legges til mobilregningen din som du betaler på vanlig måte. Foreløpig er det tre beløp som er mulig å gi; 100, 200 eller 500 kr.  For Rindal skrives Rindal forran beløpet for Surnadal skrives Surnadal SMS sendes til 2108
Eks: For å gi til det aktuelle offerformålet skriver du kodeord Eks

RINDAL100 og send SMS   til 2108 f or å gi 100 kr  til kirken  i Rindal  
SURNADAL100 og send SMS til 2018 for å gi 100 kroner til kirkene i Surnadal

Vi du gi mer kan en sende flere SMS. 

TAKK for gavene som kommer inn , med å være med å gi er du med  å kunne holde  kirkene i stand og støtte den aktiviteten som er i kirkene.