JUBILATE
JUBILATE

BARNEKORET
JUBILATE
startar ons.3.sept.
Øye kyrkje
kl.14.50 -16.00
Alder: 4.-8.trinn

Mini Jubilate:
Kl.13.50 -14.30
Alder: 2.-3.trinn

Kontakt:dir. Oddveig Helset Halle mob.97594512
eller leiar Linda Torvik mob.48021184

BARNEKORET
JUBILATE
 .
Øye kyrkje
kl.14.50 -16.00
Alder: 4.-8.trinn

Mini Jubilate:
Kl.13.50 -14.30
Alder: 2.-3.trinn

Kontakt:dir. Oddveig Helset Halle mob.97594512
eller leiar Linda Torvik mob.48021184