Informasjon om Stangvik kyrkje
Informasjon om Stangvik kyrkje
Informasjon om Stangvik kyrkje
Stangvik kyrkje vart vigsla i 1897. Dette er største trekyrkja på Nordmøre - opprinneleg med 600 sitteplassar.
Leiar for byggearbeidet var Lars O. Mogstad frå Surnadal.Stangvik Stavkyrkje. Tenkt modell Randi V. Bøe.
 
Vi veit om 3 kyrkjer i Stangvik. Den første - ei korsforma stavkyrkje - var bygd i 1407 og var "en af de mærkverdigste gamle Bygninger nordenfjelds" (G. Schøning, 1773). Stavkyrkja var rikt utsmykka i katolsk tid og var truleg vigd til St. Olav eller Jomfru Maria. Ho brann ned etter lynnedslag i 1783.
 
Ei mindre korskyrkje stod frå 1784 til 1896. Om denne skriv lærar Lars Røslie m.a.: - Det var ei vanleg kyrkje, ganske stor, brun eller raudmåla. Ovafor koret attafor altartavla var ein stor lem for borna. Elles var det mange lemmer (galleri) rundt i kyrkja. Nede i kyrkja var det som vanleg før i tida særskilde stolar for kvar gard.
 
Altartavla, preikestolen, kyrkjeskuta og eit par andre ting frå korskyrkja finst i den noverande Stangvik kyrkje.

På grunn av rommet og den gode akustikken er kyrkja ofte nytta i kyrkjemusikalsk samanheng. I 1980 vart Jørgensen-orgelet frå 1910 avløyst eit klassisk-moderne orgel frå det danske firmaet Bruno Christensen. Ein dugnad i 1990 skaffa også flygel til Stangvik kyrkje.
 
Kyrkja har også lysglobe.
 
Ved den årlege gudstenesta på pinsedag i Stangvik er det jamnt stor oppslutning, m.a. blir det rodd til kyrkje med gamle båtar frå fleire grender.
 
Ein bauta over soldaten Hallvard Røen, som miste livet i slaget ved Gratangen i 1940, står på kyrkjegarden nord for kyrkja.
Tekst og foto: BB

Nokre stikkord om Stangvik kyrkje: 
 
Byggjeår:1896
Endra:1996
Arkitekt: Norum Karl
Byggmeister: Mogstad Lars O, Surnadal
Materiale:Tømmer
Planform: Langkyrkje
Sitjeplassar:530
Større arbeider på kyrkja:
1996: Inngangsparti ombygd i samband med anlegg av rullestolrampe.
1998: Rep. av tårnet med utskifting av konstruksjonar, vindauge, panel og kopartekking.


izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort