Ungdomskor
Ungdomskor

Oppstart av ungdomskor i Rindal - Blir du med?

Denne høsten starter vi opp et ungdomskor her i Rindal for alle som går i 7. klasse og oppover. I tillegg til å synge, vil det også være mulighet for å spille et instrument. Vi har gitar, bass, trommer og piano, men egne instrument kan også brukes. Vi satser på å øve onsdager kl. 14.30-15.45 på Rindal bedehus. Første øvelse blir onsdag 4. september.